Loading ...

Atletický festival

Tento rok sa atletický festival uskutočnil dňa 24. mája 2024 na atletickom štadióne Prešovskej univerzity v Prešove.

Článok o Atletickom festivale – Prešov Štandard

Disciplíny
Chlapci a dievčatá vo veku do 2018 beh na 30 m
Chlapci a dievčatá vo veku 2017 – 2013 beh na 50 m
Chlapci a dievčatá vo veku 2012 – 2008 beh na 100 m
Chlapci a dievčatá vo veku 2007 – 2005 beh na 100m
Chlapci a dievčatá vo veku 2004 a starši beh na 100 m
Chlapci a dievčatá podľa zdravotného stavu beh na 200 m od 16 rokov
Chlapci a dievčatá – skok z miesta
Chlapci a dievčatá – hod loptičkou
Chlapci a dievčatá – hod oštepom od 16 rokov

Fotoprezentácia z predchádzajúcich podujatí

28
IMG_20230526_111924
IMG_20230526_123558
IMG_20230526_084643
IMG_20230526_085445
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 IMG_20230526_111924 IMG_20230526_123558 IMG_20230526_084643 IMG_20230526_085445 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

VÝSLEDKY ŠPORTOVÝCH DISCIPLÍN V ROKU 2023 (1. – 3. miesto)

Beh na 30 metrov
Kategória chlapci do 6 rokov
1. Paľuch Damián SŠ, Matice slovenskej, Prešov
2. Juruš Alex SŠI, Masarykova, Prešov

Kategória dievčatá do 6 rokov
1. Barančíkdová Júlia SŠ, SNP, Považská Bystrica
2. Šebešová Ivana SŠI, Masarykova, Prešov
3. Popovičová Karolína SŠI, Masarykova, Prešov

Beh na 50 metrov
Kategória chlapci od 7 do 11 rokov
1. Beliško Matej SŠ, Matice slovenskej, Prešov
2. Magda Šimon SŠI, Masarykova, Prešov
3. Ocelík Filip SŠ, Vojenská, Košice

Kategória dievčatá od 7 do 11 rokov
1. Panáková Nina SŠ, Budovateľská, Vranov Nad Topľou
2. Kostelníková Lea SŠI, P. Sabadoša, Prešov
3. Bušíková Lenka SŠ, SNP, Považská Bystrica

Beh na 100 metrov
Kategória chlapci od 12 do 16 rokov
1. Šeliga Jakub ZŠ s MŠ, Spišská Teplica
2. Marek Lukáš SŠ, Vojenská, Košice
3. Ištoňa Pavol SŠ, Tehelná, Lipany

Kategória dievčatá od 12 do 16 rokov
1. Doliničová Saša SŠ, Vojenská, Košice
2. Petrašovičová Tamara SŠ, Matice slov. Prešov
3. Gašparíková Dorotka SŠ, Vojenská, Košice

Kategória chlapci nad 16 rokov
1. Pavličko Erik SŠ, Partizánska, Poprad
2. Mathia Adam OU, Masarykova, Prešov
3. Tomas Štefan Peter SŠ, Partizánska, Poprad

Kategória dievčatá nad 16 rokov
1. Rišková Anna Sofia SŠI, Masarykova, Prešov
2. Kračunová Vanda Gočovo, VandaTeam
3. Spišáková Katarína SŠ, Matice, slov., Prešov

Skok z miesta
Kategória chlapci do 6 rokov
1. Paľuch Damián SŠ, Matice slovenskej, Prešov

Kategória chlapci od 7 do 11 rokov
1. Ocelík Filip SŠ, Vojenská, Košice
2. Beliško Matej SŠ, Matice slovenskej, Prešov
3. Sebastián Áron SŠI, Masarykova, Prešov

Kategória chlapci od 12 do 16 rokov

1. Šeliga Jakub ZŠ s MŠ, Spišská Teplica
2. Magda Šimon SŠI, Masarykova, Prešov
3. Kráľ Matúš SŠ, Matice slov. Prešov

Kategória chlapci nad 16 rokov
1. Mathia Adam OU, Masarykova, Prešov
2. Pavličko Erik SŠ, Partizánska, Poprad
3. Repko Erik SŠ, Pavla Sabadoša, Prešov

Kategória dievčatá do 6 rokov
1. Bartková Lujza
2. Bačkayová Eliška

Kategória dievčatá od 7 do 11 rokov
1. Paulusová Lenka SŠ, Nám. Sv. Cyrila a Metoda, Vrbové
2. Kostelníková Lea SŠI, P. Sabadoša, Prešov
3. Vislocká Klára MŠ Tatranská, Stará Ľubovňa

Kategória dievčatá od 12 do 16 rokov
1. Doliničová Saša SŠ, Vojenská, Košice
2. Majtánová Martina SŠ, SNP, Považská Bystrica
3. Marhitych Viktória SŠ, SNP, Považská Bystrica

Kategória dievčatá nad 16 rokov
1. Panáková Nina SŠ, Budovateľská, Vranov nad Topľou
2. Rišková Anna Sofia SŠI, Masarykova, Prešov
3. Kračunová Vanda Gočovo, VandaTeam

Hod kriketovou loptičkou
Kategória chlapci do 6 rokov
1. Paľuch Damián SŠ, Matice slovenskej, Prešov

Kategória chlapci od 7 do 11 rokov
1. Ocelík Filip SŠ, Vojenská, Košice
2. Beliško Matej SŠ, Matice slovenskej, Prešov
3. Sebastián Áron SŠI, Masarykova, Prešov

Kategória chlapci od 12 do 16 rokov

1. Magda Šimon SŠI, Masarykova, Prešov
2. Šeliga Jakub ZŠ s MŠ, Spišská Teplica
3. Hudák Martin SŠ, SNP, Sabinov

Kategória chlapci nad 16 rokov
1. Repko Erik SŠ, Pavla Sabadoša, Prešov
2. Mathia Adam OU, Masarykova, Prešov
3. Pavličko Erik SŠ, Partizánska, Poprad

Kategória dievčatá do 6 rokov
1. Bartková Lujza
2. Bačkayová Eliška

Kategória dievčatá od 7 do 11 rokov
1. Kostelníková Lea SŠI, P. Sabadoša, Prešov
2. Paulusová Lenka SŠ, Nám. Sv. Cyrila a Metoda, Vrbové
3. Popovičová Karolína SŠI, Masarykova, Prešov

Kategória dievčatá od 12 do 16 rokov
1. Krivá Kamila ZŠ s MŠ, Tulčík
2. Denisjuková Bibiána SŠI, Masarykova, Prešov
3. Gašparíková Dorotka SŠ, Vojenská, Košice

Kategória dievčatá nad 16 rokov
1. Rišková Anna Sofia SŠI, Masarykova, Prešov
2. Nováková Daniela SŠ, Budovateľská, Vranov nad Topľou
3. Spišáková Katarína SŠ, Matice slovenskej, Prešov

Hymna atletického festivalu

Riaditeľ pretekov:
Mgr. Miroslav Petruš

Hlavný rozhodca:
Mgr. Peter Zborovský

Organizačný výbor:
Mgr. Hedviga Tomášová
Mgr. Peter Parada
Mgr. Michaela Kevická

Atletický festival v roku 2021

Atletický festival v roku 2019

Záštitu nad atletickým festivalom prevzal Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Pri organizácii podujatia sme realizovali spoluprácu aj s Katedrou špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity v Prešove.

Plagáty podujatia

Sponzori