Loading ...

NAŠE AKTIVITY

ATLETICKÝ FESTIVAL
Tento rok sa atletický festival uskutoční dňa 24. mája 2024 na atletickom štadióne Prešovskej univerzity v Prešove.

PROPOZÍCIE Atletického festivalu
Prihláška na súťaž

Disciplíny
Chlapci a dievčatá vo veku do 2018 beh na 30 m
Chlapci a dievčatá vo veku 2017 – 2013 beh na 50 m
Chlapci a dievčatá vo veku 2012 – 2008 beh na 100 m
Chlapci a dievčatá vo veku 2007 – 2005 beh na 100m
Chlapci a dievčatá vo veku 2004 a starší beh na 100 m
Chlapci a dievčatá podľa zdravotného stavu beh na 200 m od 16 rokov
Chlapci a dievčatá – skok z miesta
Chlapci a dievčatá – hod loptičkou
Chlapci a dievčatá – hod oštepom od 16 rokov

Fotografie z minuloročného podujatia
Výsledky disciplín

Fotoprezentácia z predchádzajúcich podujatí

28
IMG_20230526_111924
IMG_20230526_123558
IMG_20230526_084643
IMG_20230526_085445
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 IMG_20230526_111924 IMG_20230526_123558 IMG_20230526_084643 IMG_20230526_085445 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SVETOVÉ HRY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD – BERLÍN 2023
Predsedníctvo Špeciálnych olympiád Slovensko schválilo nomináciu na Svetové hry Špeciálnych olympiád, ktoré sa budú konať od 12. do 16. júna 2023 v Berlíne. Za tieto hry pôjde zatiaľ najväčšia výprava v histórii Špeciálnych olympiád Slovensko, ktorú bude tvoriť 78 členný tím. Na tomto významnom športovom podujatí budú v disciplíne kolieskového korčuľovania reprezentovať Slovensko naši žiaci Martin Hudáček a Kristián Kopil. Ich trénerom, ktorý ich bude sprevádzať a aktívne ich pripravuje je náš učiteľ Mgr. Miroslav Petruš. Slovensko zabojuje v 12-tich z 26-tich športov. Celkovo sa na hrách zúčastní okolo 7 000 športovcov zo 190 krajín sveta a pomáhať im bude 20 000 dobrovoľníkov.
Fotografie z podujatia

TRINÁSTA KOMNATA
Výtvarná súťaž pod názvom „Trinásta komnata – Môj sen“ pre deti s mentálnym a viacnásobným handicapom bez vekového obmedzenia. Hlavným cieľom súťaže bolo poukázať širokej verejnosti, že aj deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím sú talentované a šikovné presne tak, ako ich zdraví rovesníci. Výtvarné práce sú prezentované v priestoroch ZOC Max v Prešove.
Propozície výtvarnej súťaže

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane z príjmu, podporíte tak aktivity spojené so žiakmi s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím.

Zákon o dani z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je OZ ZANEBUDKA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí, ktoré potrebujú pomoc a podporu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • finančnú podporu terapii – hipoterapia, kanisterapia, biofeedback
 • skvalitnenie vybavenia školy
 • podporu pri realizácii rôznych športových, kultúrnych a spoločenských aktivít školy
 • realizáciu Atletického festivalu pre deti s Downovým syndrómom
 • realizáciu výtvarnej súťaže Trinásta komnata.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: OZ ZANEBUDKA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42074410
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: OZ ZANEBUDKA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42074410
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: OZ ZANEBUDKA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42074410
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Finančné prostriedky na podporu našich aktivít môžete poukázať aj na doleuvedený bankový účet.

Občianske združenie priateľov ŠZŠI pre mentálne a telesne postihnutých v Prešove
SK32 0900 0000 0005 0410 8330
GIBASKBX
Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni

Ď A K U J E M E.