NAŠE AKTIVITY

 

SVETOVÉ HRY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD – BERLÍN 2023
Predsedníctvo Špeciálnych olympiád Slovensko schválilo nomináciu na Svetové hry Špeciálnych olympiád, ktoré sa budú konať od 12. do 16. júna 2023 v Berlíne. Za tieto hry pôjde zatiaľ najväčšia výprava v histórii Špeciálnych olympiád Slovensko, ktorú bude tvoriť 78 členný tím. Na tomto významnom športovom podujatí budú v disciplíne kolieskového korčuľovania reprezentovať Slovensko naši žiaci Martin Hudáček a Kristián Kopil. Ich trénerom, ktorý ich bude sprevádzať a aktívne ich pripravuje je náš učiteľ Mgr. Miroslav Petruš. Slovensko zabojuje v 12-tich z 26-tich športov. Celkovo sa na hrách zúčastní okolo 7 000 športovcov zo 190 krajín sveta a pomáhať im bude 20 000 dobrovoľníkov.

ATLETICKÝ FESTIVAL
Tento rok sa atletický festival uskutočnil dňa 26. mája 2023 na atletickom štadióne Prešovskej univerzity v Prešove.


Pozostáva z nasledujúcich športových disciplín:
– beh na 30 metrov,
– beh na 50 metrov,
– beh na 100 metrov,
– skok z miesta,
– hod kriketovou loptičkou.

Fotoprezentácia z predchádzajúcich podujatí

28
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TRINÁSTA KOMNATA
Výtvarná súťaž pod názvom „Trinásta komnata – Môj sen“ pre deti s mentálnym a viacnásobným handicapom bez vekového obmedzenia. Hlavným cieľom súťaže bolo poukázať širokej verejnosti, že aj deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím sú talentované a šikovné presne tak, ako ich zdraví rovesníci. Výtvarné práce sú prezentované v priestoroch ZOC Max v Prešove.
Propozície výtvarnej súťaže

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane z príjmu, podporíte tak aktivity spojené so žiakmi s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím.

Zákon o dani z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je OZ ZANEBUDKA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí, ktoré potrebujú pomoc a podporu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • finančnú podporu terapii – hipoterapia, kanisterapia, biofeedback
 • skvalitnenie vybavenia školy
 • podporu pri realizácii rôznych športových, kultúrnych a spoločenských aktivít školy
 • realizáciu Atletického festivalu pre deti s Downovým syndrómom
 • realizáciu výtvarnej súťaže Trinásta komnata.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: OZ ZANEBUDKA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42074410
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: OZ ZANEBUDKA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42074410
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: OZ ZANEBUDKA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42074410
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Finančné prostriedky na podporu našich aktivít môžete poukázať aj na doleuvedený bankový účet.

Občianske združenie priateľov ŠZŠI pre mentálne a telesne postihnutých v Prešove
SK32 0900 0000 0005 0410 8330
GIBASKBX
Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni

Ď A K U J E M E.